User Tools

Site Tools


30-18749-ayyubguliev-la-gi

18749 Ayyubguliev là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1207.0611063 ngày (3.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-18749-ayyubguliev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)