User Tools

Site Tools


30-18755-meduna-la-gi

Meduna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18755
Tên thay thế 1999 GS21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0720236
Viễn điểm quỹ đạo 2.4301524
Độ lệch tâm 0.0795457
Chu kỳ quỹ đạo 1233.6362858
Độ bất thường trung bình 215.09969
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08806
Kinh độ của điểm nút lên 101.82012
Acgumen của cận điểm 144.30056
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18755 Meduna (1999 GS21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18755 Meduna
30-18755-meduna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)