User Tools

Site Tools


30-18766-broderick-la-gi

Broderick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18766
Tên thay thế 1999 JA22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2572744
Viễn điểm quỹ đạo 2.8096826
Độ lệch tâm 0.1090217
Chu kỳ quỹ đạo 1472.9033650
Độ bất thường trung bình 23.49408
Độ nghiêng quỹ đạo 1.09068
Kinh độ của điểm nút lên 289.97334
Acgumen của cận điểm 1.86485
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18766 Broderick (1999 JA22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18766 Broderick
30-18766-broderick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)