User Tools

Site Tools


30-18768-sarahbates-la-gi

Sarahbates
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18768
Tên thay thế 1999 JE22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0281173
Viễn điểm quỹ đạo 2.6218429
Độ lệch tâm 0.1276840
Chu kỳ quỹ đạo 1294.8732945
Độ bất thường trung bình 197.35427
Độ nghiêng quỹ đạo 4.60760
Kinh độ của điểm nút lên 336.30410
Acgumen của cận điểm 244.22256
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18768 Sarahbates (1999 JE22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18768 Sarahbates
30-18768-sarahbates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)