User Tools

Site Tools


30-18771-sisiliang-la-gi

Sisiliang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18771
Tên thay thế 1999 JA26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9460702
Viễn điểm quỹ đạo 2.8554528
Độ lệch tâm 0.1893946
Chu kỳ quỹ đạo 1358.6949343
Độ bất thường trung bình 66.28813
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14045
Kinh độ của điểm nút lên 208.93479
Acgumen của cận điểm 119.90079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18771 Sisiliang (1999 JA26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18771 Sisiliang
30-18771-sisiliang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)