User Tools

Site Tools


30-18774-lavanture-la-gi

Lavanture
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18774
Tên thay thế 1999 JT38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1198097
Viễn điểm quỹ đạo 2.6885283
Độ lệch tâm 0.1182776
Chu kỳ quỹ đạo 1361.5886684
Độ bất thường trung bình 156.50301
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80057
Kinh độ của điểm nút lên 16.73039
Acgumen của cận điểm 203.25134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18774 Lavanture (1999 JT38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18774 Lavanture
30-18774-lavanture-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)