User Tools

Site Tools


30-18775-donaldeng-la-gi

Donaldeng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18775
Tên thay thế 1999 JD39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1181179
Viễn điểm quỹ đạo 2.5660659
Độ lệch tâm 0.0956299
Chu kỳ quỹ đạo 1309.1949306
Độ bất thường trung bình 112.93398
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06165
Kinh độ của điểm nút lên 287.98956
Acgumen của cận điểm 24.42858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18775 Donaldeng (1999 JD39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18775 Donaldeng
30-18775-donaldeng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)