User Tools

Site Tools


30-18776-coulter-la-gi

Coulter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18776
Tên thay thế 1999 JP39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8637019
Viễn điểm quỹ đạo 2.6218305
Độ lệch tâm 0.1690164
Chu kỳ quỹ đạo 1226.8018584
Độ bất thường trung bình 113.58229
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05207
Kinh độ của điểm nút lên 333.66232
Acgumen của cận điểm 40.14712
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18776 Coulter (1999 JP39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18776 Coulter
30-18776-coulter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)