User Tools

Site Tools


30-18777-hobson-la-gi

Hobson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18777
Tên thay thế 1999 JA41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0867327
Viễn điểm quỹ đạo 3.0358293
Độ lệch tâm 0.1852777
Chu kỳ quỹ đạo 1497.2153043
Độ bất thường trung bình 30.11279
Độ nghiêng quỹ đạo 4.32389
Kinh độ của điểm nút lên 105.50865
Acgumen của cận điểm 179.73241
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18777 Hobson (1999 JA41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18777 Hobson
30-18777-hobson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)