User Tools

Site Tools


30-18779-hattyhong-la-gi

Hattyhong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18779
Tên thay thế 1999 JN44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1757143
Viễn điểm quỹ đạo 2.4680317
Độ lệch tâm 0.0629486
Chu kỳ quỹ đạo 1292.2784603
Độ bất thường trung bình 280.03495
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30886
Kinh độ của điểm nút lên 37.59680
Acgumen của cận điểm 103.89674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18779 Hattyhong (1999 JN44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18779 Hattyhong
30-18779-hattyhong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)