User Tools

Site Tools


30-18780-kuncham-la-gi

Kuncham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18780
Tên thay thế 1999 JY44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9459352
Viễn điểm quỹ đạo 2.5127128
Độ lệch tâm 0.1271187
Chu kỳ quỹ đạo 1215.7890060
Độ bất thường trung bình 135.18217
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29471
Kinh độ của điểm nút lên 48.33296
Acgumen của cận điểm 314.03887
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18780 Kuncham (1999 JY44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18780 Kuncham
30-18780-kuncham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)