User Tools

Site Tools


30-18781-indaram-la-gi

Indaram
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18781
Tên thay thế 1999 JH45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9823138
Viễn điểm quỹ đạo 2.8291012
Độ lệch tâm 0.1759955
Chu kỳ quỹ đạo 1362.8958053
Độ bất thường trung bình 105.56630
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78257
Kinh độ của điểm nút lên 203.00067
Acgumen của cận điểm 87.05991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18781 Indaram (1999 JH45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18781 Indaram
30-18781-indaram-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)