User Tools

Site Tools


30-18782-joanrho-la-gi

Joanrho
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18782
Tên thay thế 1999 JJ46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0809868
Viễn điểm quỹ đạo 2.7169992
Độ lệch tâm 0.1325582
Chu kỳ quỹ đạo 1357.1939081
Độ bất thường trung bình 97.77317
Độ nghiêng quỹ đạo 3.84592
Kinh độ của điểm nút lên 160.93229
Acgumen của cận điểm 139.12073
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

18782 Joanrho (1999 JJ46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18782 Joanrho
30-18782-joanrho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)