User Tools

Site Tools


30-18783-sychamberlin-la-gi

Sychamberlin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18783
Tên thay thế 1999 JL47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1543525
Viễn điểm quỹ đạo 3.0333319
Độ lệch tâm 0.1694358
Chu kỳ quỹ đạo 1525.8567877
Độ bất thường trung bình 352.39970
Độ nghiêng quỹ đạo 0.96466
Kinh độ của điểm nút lên 261.24243
Acgumen của cận điểm 53.33064
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18783 Sychamberlin (1999 JL47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18783 Sychamberlin
30-18783-sychamberlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)