User Tools

Site Tools


30-18785-betsywelsh-la-gi

Betsywelsh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18785
Tên thay thế 1999 JV48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9333445
Viễn điểm quỹ đạo 2.6092097
Độ lệch tâm 0.1487853
Chu kỳ quỹ đạo 1250.2694157
Độ bất thường trung bình 87.96341
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06371
Kinh độ của điểm nút lên 240.11738
Acgumen của cận điểm 142.19848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18785 Betsywelsh (1999 JV48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18785 Betsywelsh
30-18785-betsywelsh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)