User Tools

Site Tools


30-18786-tyjorgenson-la-gi

Tyjorgenson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18786
Tên thay thế 1999 JS53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1900230
Viễn điểm quỹ đạo 2.8490044
Độ lệch tâm 0.1307755
Chu kỳ quỹ đạo 1460.7420107
Độ bất thường trung bình 211.11116
Độ nghiêng quỹ đạo 4.74618
Kinh độ của điểm nút lên 194.25423
Acgumen của cận điểm 269.74307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18786 Tyjorgenson (1999 JS53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18786 Tyjorgenson
30-18786-tyjorgenson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)