User Tools

Site Tools


30-18787-kathermann-la-gi

Kathermann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18787
Tên thay thế 1999 JV53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9428227
Viễn điểm quỹ đạo 2.9027331
Độ lệch tâm 0.1981012
Chu kỳ quỹ đạo 1377.4277547
Độ bất thường trung bình 149.39661
Độ nghiêng quỹ đạo 9.66185
Kinh độ của điểm nút lên 63.32045
Acgumen của cận điểm 156.30070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18787 Kathermann (1999 JV53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18787 Kathermann
30-18787-kathermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)