User Tools

Site Tools


30-18788-carriemiller-la-gi

Carriemiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18788
Tên thay thế 1999 JX53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1066127
Viễn điểm quỹ đạo 2.6844933
Độ lệch tâm 0.1206153
Chu kỳ quỹ đạo 1354.2758042
Độ bất thường trung bình 357.78209
Độ nghiêng quỹ đạo 5.58479
Kinh độ của điểm nút lên 82.62281
Acgumen của cận điểm 314.74958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18788 Carriemiller (1999 JX53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18788 Carriemiller
30-18788-carriemiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)