User Tools

Site Tools


30-18789-metzger-la-gi

Metzger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18789
Tên thay thế 1999 JV56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8483348
Viễn điểm quỹ đạo 2.7247256
Độ lệch tâm 0.1916421
Chu kỳ quỹ đạo 1262.8850673
Độ bất thường trung bình 169.94382
Độ nghiêng quỹ đạo 3.78167
Kinh độ của điểm nút lên 124.69797
Acgumen của cận điểm 176.95285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18789 Metzger (1999 JV56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18789 Metzger
30-18789-metzger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)