User Tools

Site Tools


30-18790-ericaburden-la-gi

Ericaburden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18790
Tên thay thế 1999 JG57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4177614
Viễn điểm quỹ đạo 2.7970026
Độ lệch tâm 0.0727245
Chu kỳ quỹ đạo 1537.8197287
Độ bất thường trung bình 346.71949
Độ nghiêng quỹ đạo 4.14529
Kinh độ của điểm nút lên 141.87768
Acgumen của cận điểm 167.28084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18790 Ericaburden (1999 JG57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18790 Ericaburden
30-18790-ericaburden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)