User Tools

Site Tools


30-18794-kianafrank-la-gi

Kianafrank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18794
Tên thay thế 1999 JG62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2859645
Viễn điểm quỹ đạo 2.4810423
Độ lệch tâm 0.0409225
Chu kỳ quỹ đạo 1344.0706157
Độ bất thường trung bình 163.49321
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07861
Kinh độ của điểm nút lên 125.63204
Acgumen của cận điểm 114.08662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18794 Kianafrank (1999 JG62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18794 Kianafrank
30-18794-kianafrank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)