User Tools

Site Tools


30-18796-acosta-la-gi

Acosta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18796
Tên thay thế 1999 JH64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9279729
Viễn điểm quỹ đạo 2.6441585
Độ lệch tâm 0.1566415
Chu kỳ quỹ đạo 1262.5003314
Độ bất thường trung bình 231.53519
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74801
Kinh độ của điểm nút lên 63.76318
Acgumen của cận điểm 161.30449
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18796 Acosta (1999 JH64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1] 18796 Acota is được đặt theo tên của a student, Iyen Abdon Acosta, for building an award winning science project.

  1. ^ "M.P.C. 52427"(Page 221). Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory. Truy cập 25 Feb 2011.
30-18796-acosta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)