User Tools

Site Tools


30-18800-terresadodge-la-gi

Terresadodge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18800
Tên thay thế 1999 JL76
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4067120
Viễn điểm quỹ đạo 2.9760668
Độ lệch tâm 0.1057734
Chu kỳ quỹ đạo 1612.7358105
Độ bất thường trung bình 289.58944
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17835
Kinh độ của điểm nút lên 93.71360
Acgumen của cận điểm 238.64202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18800 Terresadodge (1999 JL76) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18800 Terresadodge
30-18800-terresadodge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)