User Tools

Site Tools


30-18801-noelleoas-la-gi

Noelleoas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18801
Tên thay thế 1999 JO76
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0395939
Viễn điểm quỹ đạo 2.7129993
Độ lệch tâm 0.1416922
Chu kỳ quỹ đạo 1337.9792930
Độ bất thường trung bình 126.13430
Độ nghiêng quỹ đạo 6.86350
Kinh độ của điểm nút lên 125.81029
Acgumen của cận điểm 163.58413
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18801 Noelleoas (1999 JO76) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18801 Noelleoas
30-18801-noelleoas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)