User Tools

Site Tools


30-18803-hillaryoas-la-gi

Hillaryoas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18803
Tên thay thế 1999 JH77
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9839010
Viễn điểm quỹ đạo 2.5819466
Độ lệch tâm 0.1309824
Chu kỳ quỹ đạo 1259.8985152
Độ bất thường trung bình 216.81484
Độ nghiêng quỹ đạo 6.04903
Kinh độ của điểm nút lên 110.22473
Acgumen của cận điểm 125.76677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18803 Hillaryoas (1999 JH77) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18803 Hillaryoas
30-18803-hillaryoas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)