User Tools

Site Tools


30-18805-kellyday-la-gi

Kellyday
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18805
Tên thay thế 1999 JX77
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1392142
Viễn điểm quỹ đạo 2.3263798
Độ lệch tâm 0.0419128
Chu kỳ quỹ đạo 1218.6311644
Độ bất thường trung bình 219.89338
Độ nghiêng quỹ đạo 7.45347
Kinh độ của điểm nút lên 163.03687
Acgumen của cận điểm 109.57218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18805 Kellyday (1999 JX77) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18805 Kellyday
30-18805-kellyday-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)