User Tools

Site Tools


30-18806-zachpenn-la-gi

Zachpenn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18806
Tên thay thế 1999 JX79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4552042
Viễn điểm quỹ đạo 3.0401704
Độ lệch tâm 0.1064470
Chu kỳ quỹ đạo 1663.6018653
Độ bất thường trung bình 349.18135
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97600
Kinh độ của điểm nút lên 160.78823
Acgumen của cận điểm 84.91883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18806 Zachpenn (1999 JX79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18806 Zachpenn
30-18806-zachpenn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)