User Tools

Site Tools


30-18809-meileawertz-la-gi

Meileawertz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18809
Tên thay thế 1999 JP86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0976694
Viễn điểm quỹ đạo 2.7045658
Độ lệch tâm 0.1263779
Chu kỳ quỹ đạo 1358.9972412
Độ bất thường trung bình 171.34076
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23216
Kinh độ của điểm nút lên 111.88428
Acgumen của cận điểm 82.92782
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18809 Meileawertz (1999 JP86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. ở Star Trek: The Original Series several red shirts were marooned here after a botched attempt ở a mutiny.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18809 Meileawertz
30-18809-meileawertz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)