User Tools

Site Tools


30-18812-aliadler-la-gi

Aliadler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18812
Tên thay thế 1999 KT13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0725679
Viễn điểm quỹ đạo 2.6649473
Độ lệch tâm 0.1250401
Chu kỳ quỹ đạo 1331.6170762
Độ bất thường trung bình 111.22733
Độ nghiêng quỹ đạo 6.20553
Kinh độ của điểm nút lên 238.37877
Acgumen của cận điểm 77.39372
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18812 Aliadler (1999 KT13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18812 Aliadler
30-18812-aliadler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)