User Tools

Site Tools


30-18818-yasuhiko-la-gi

Yasuhiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 21 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18818
Tên thay thế 1999 MB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9756407
Viễn điểm quỹ đạo 2.5952395
Độ lệch tâm 0.1355535
Chu kỳ quỹ đạo 1261.9820374
Độ bất thường trung bình 266.55122
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08760
Kinh độ của điểm nút lên 129.94754
Acgumen của cận điểm 87.44862
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

18818 Yasuhiko (1999 MB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 6 năm 1999 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18818 Yasuhiko
30-18818-yasuhiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)