User Tools

Site Tools


30-18821-markhavel-la-gi

Markhavel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18821
Tên thay thế 1999 NW9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6231635
Viễn điểm quỹ đạo 3.2546597
Độ lệch tâm 0.1074371
Chu kỳ quỹ đạo 1840.2558733
Độ bất thường trung bình 207.59756
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35653
Kinh độ của điểm nút lên 160.65769
Acgumen của cận điểm 228.98697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18821 Markhavel (1999 NW9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18821 Markhavel
30-18821-markhavel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)