User Tools

Site Tools


30-18823-zachozer-la-gi

Zachozer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18823
Tên thay thế 1999 NS20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0652652
Viễn điểm quỹ đạo 2.7692996
Độ lệch tâm 0.1456252
Chu kỳ quỹ đạo 1372.7438954
Độ bất thường trung bình 252.16751
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63621
Kinh độ của điểm nút lên 29.41432
Acgumen của cận điểm 125.73679
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18823 Zachozer (1999 NS20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18823 Zachozer
30-18823-zachozer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)