User Tools

Site Tools


30-18824-graves-la-gi

Graves
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18824
Tên thay thế 1999 NF23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9990725
Viễn điểm quỹ đạo 2.7717263
Độ lệch tâm 0.1619548
Chu kỳ quỹ đạo 1345.6746652
Độ bất thường trung bình 208.19188
Độ nghiêng quỹ đạo 1.89098
Kinh độ của điểm nút lên 221.77127
Acgumen của cận điểm 350.65518
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18824 Graves (1999 NF23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18824 Graves
30-18824-graves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)