User Tools

Site Tools


30-18825-alicechai-la-gi

Alicechai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18825
Tên thay thế 1999 NO23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5990333
Viễn điểm quỹ đạo 3.0026647
Độ lệch tâm 0.0720552
Chu kỳ quỹ đạo 1712.1151599
Độ bất thường trung bình 310.16783
Độ nghiêng quỹ đạo 2.66054
Kinh độ của điểm nút lên 276.05260
Acgumen của cận điểm 29.03024
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18825 Alicechai (1999 NO23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18825 Alicechai
30-18825-alicechai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)