User Tools

Site Tools


30-18836-raymundto-la-gi

Raymundto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18836
Tên thay thế 1999 NM62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0419220
Viễn điểm quỹ đạo 2.4018450
Độ lệch tâm 0.0809950
Chu kỳ quỹ đạo 1209.7074181
Độ bất thường trung bình 331.51137
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79334
Kinh độ của điểm nút lên 261.80490
Acgumen của cận điểm 297.31293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18836 Raymundto (1999 NM62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18836 Raymundto
30-18836-raymundto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)