User Tools

Site Tools


30-18838-shannon-la-gi

Shannon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Šarounová và P. Kušnirák
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 18 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18838
Tên thay thế 1999 OQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6286497
Viễn điểm quỹ đạo 3.1037191
Độ lệch tâm 0.0828749
Chu kỳ quỹ đạo 1772.3708651
Độ bất thường trung bình 237.96181
Độ nghiêng quỹ đạo 1.28312
Kinh độ của điểm nút lên 216.93254
Acgumen của cận điểm 166.88999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18838 Shannon (1999 OQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1999 bởi L. Šarounová và Peter Kušnirák ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18838 Shannon
30-18838-shannon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)