User Tools

Site Tools


30-18840-yoshioba-la-gi

Yoshioba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18840
Tên thay thế 1999 PT4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3641178
Viễn điểm quỹ đạo 2.4139584
Độ lệch tâm 0.0104311
Chu kỳ quỹ đạo 1348.7548969
Độ bất thường trung bình 357.46114
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63377
Kinh độ của điểm nút lên 263.79292
Acgumen của cận điểm 215.66434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

18840 Yoshioba (1999 PT4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1999 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18840 Yoshioba
30-18840-yoshioba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)