User Tools

Site Tools


30-18841-hru-ka-la-gi

18841 Hruška
Tên
Tên Hruška
Tên chỉ định 1999 RL3
Phát hiện
Người phát hiện J. Ticha, M. Tichy
Ngày phát hiện 6 tháng 9 năm 1999
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0799763
Bán trục lớn (a) 2.5874601 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3805246 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7943956 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.16 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.39803°
Kinh độ (Ω) 36.17964°
Acgumen (ω) 70.04101°
Độ bất thường trung bình (M) 350.62714°

18841 Hruška là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1520.2286694 ngày (4.16 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-18841-hru-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)