User Tools

Site Tools


30-18843-ningzhou-la-gi

Ningzhou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18843
Tên thay thế 1999 RK22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4968282
Viễn điểm quỹ đạo 3.5212080
Độ lệch tâm 0.1702183
Chu kỳ quỹ đạo 1906.4947976
Độ bất thường trung bình 147.17142
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49763
Kinh độ của điểm nút lên 46.37462
Acgumen của cận điểm 63.81272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18843 Ningzhou (1999 RK22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18843 Ningzhou
30-18843-ningzhou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)