User Tools

Site Tools


30-18845-cichocki-la-gi

Cichocki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Herman Mikuž
Nơi khám phá Črni Vrh Observatory
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18845
Tên thay thế 1999 RY27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3135002
Viễn điểm quỹ đạo 2.9618646
Độ lệch tâm 0.1229042
Chu kỳ quỹ đạo 1564.7039643
Độ bất thường trung bình 116.69272
Độ nghiêng quỹ đạo 12.57161
Kinh độ của điểm nút lên 353.05737
Acgumen của cận điểm 229.06717
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

18845 Cichocki (1999 RY27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 by Herman Mikuž ở Črni Vrh Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18845 Cichocki
30-18845-cichocki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)