User Tools

Site Tools


30-18851-winmesser-la-gi

Winmesser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18851
Tên thay thế 1999 RP84
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9758464
Viễn điểm quỹ đạo 2.7792196
Độ lệch tâm 0.1689510
Chu kỳ quỹ đạo 1339.0236881
Độ bất thường trung bình 309.97999
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58782
Kinh độ của điểm nút lên 272.59180
Acgumen của cận điểm 265.06149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18851 Winmesser (1999 RP84) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. It is notable in that it resembles a lion.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18851 Winmesser
30-18851-winmesser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)