User Tools

Site Tools


30-18855-sarahgutman-la-gi

Sarahgutman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18855
Tên thay thế 1999 RQ112
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0151252
Viễn điểm quỹ đạo 2.8572506
Độ lệch tâm 0.1728367
Chu kỳ quỹ đạo 1388.8795654
Độ bất thường trung bình 135.15175
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51197
Kinh độ của điểm nút lên 218.26507
Acgumen của cận điểm 61.69948
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18855 Sarahgutman (1999 RQ112) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18855 Sarahgutman
30-18855-sarahgutman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)