User Tools

Site Tools


30-18857-lalchandani-la-gi

Lalchandani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18857
Tên thay thế 1999 RE117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1600440
Viễn điểm quỹ đạo 2.5100830
Độ lệch tâm 0.0749528
Chu kỳ quỹ đạo 1303.3062200
Độ bất thường trung bình 48.73628
Độ nghiêng quỹ đạo 5.89875
Kinh độ của điểm nút lên 284.36616
Acgumen của cận điểm 159.18347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18857 Lalchandani (1999 RE117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18857 Lalchandani
30-18857-lalchandani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)