User Tools

Site Tools


30-18858-tecleveland-la-gi

Tecleveland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18858
Tên thay thế 1999 RO117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2228251
Viễn điểm quỹ đạo 2.8904053
Độ lệch tâm 0.1305594
Chu kỳ quỹ đạo 1493.1260830
Độ bất thường trung bình 169.64116
Độ nghiêng quỹ đạo 9.98799
Kinh độ của điểm nút lên 262.84023
Acgumen của cận điểm 288.88385
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18858 Tecleveland (1999 RO117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18858 Tecleveland
30-18858-tecleveland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)