User Tools

Site Tools


30-18861-eugenishmidt-la-gi

Eugenishmidt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18861
Tên thay thế 1999 RW166
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2575376
Viễn điểm quỹ đạo 2.8960742
Độ lệch tâm 0.1239008
Chu kỳ quỹ đạo 1510.8487121
Độ bất thường trung bình 135.97310
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64622
Kinh độ của điểm nút lên 110.70271
Acgumen của cận điểm 120.10059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18861 Eugenishmidt (1999 RW166) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18861 Eugenishmidt
30-18861-eugenishmidt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)