User Tools

Site Tools


30-18862-warot-la-gi

Warot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18862
Tên thay thế 1999 RE183
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0898482
Viễn điểm quỹ đạo 2.8237698
Độ lệch tâm 0.1493648
Chu kỳ quỹ đạo 1406.5511448
Độ bất thường trung bình 289.70290
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85124
Kinh độ của điểm nút lên 88.62958
Acgumen của cận điểm 71.19457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18862 Warot (1999 RE183) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18862 Warot
30-18862-warot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)