User Tools

Site Tools


30-18871-grauer-la-gi

Grauer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18871
Tên thay thế 1999 VQ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3762135
Viễn điểm quỹ đạo 2.9587001
Độ lệch tâm 0.1091839
Chu kỳ quỹ đạo 1591.2723310
Độ bất thường trung bình 232.97858
Độ nghiêng quỹ đạo 11.91605
Kinh độ của điểm nút lên 218.13443
Acgumen của cận điểm 321.24575
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

18871 Grauer (1999 VQ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18871 Grauer
30-18871-grauer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)