User Tools

Site Tools


30-18872-tammann-la-gi

Tammann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18872
Tên thay thế 1999 VR20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4114692
Viễn điểm quỹ đạo 2.7804272
Độ lệch tâm 0.0710642
Chu kỳ quỹ đạo 1527.7153666
Độ bất thường trung bình 191.20414
Độ nghiêng quỹ đạo 14.24958
Kinh độ của điểm nút lên 223.02428
Acgumen của cận điểm 14.23502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

18872 Tammann (1999 VR20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca. Nó được đặt theo tên the Swiss cosmologist Gustav Andreas Tammann.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18872 Tammann
30-18872-tammann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)