User Tools

Site Tools


30-18873-larryrobinson-la-gi

Larryrobinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Abraham và G. Fedon
Nơi khám phá Everstar Observatory
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18873
Tên thay thế 1999 VJ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8972375
Viễn điểm quỹ đạo 2.9165167
Độ lệch tâm 0.2117431
Chu kỳ quỹ đạo 1363.8898198
Độ bất thường trung bình 175.84651
Độ nghiêng quỹ đạo 9.21431
Kinh độ của điểm nút lên 118.10457
Acgumen của cận điểm 189.19132
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

18873 Larryrobinson (1999 VJ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1999 bởi M. Abraham và G. Fedon ở Everstar Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18873 Larryrobinson
30-18873-larryrobinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)