User Tools

Site Tools


30-18874-raoulbehrend-la-gi

Raoulbehrend
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18874
Tên thay thế 1999 VZ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0293794
Viễn điểm quỹ đạo 2.5160794
Độ lệch tâm 0.1070739
Chu kỳ quỹ đạo 1251.4687811
Độ bất thường trung bình 203.25985
Độ nghiêng quỹ đạo 4.47007
Kinh độ của điểm nút lên 103.61025
Acgumen của cận điểm 273.96908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18874 Raoulbehrend (1999 VZ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18874 Raoulbehrend
30-18874-raoulbehrend-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)